Oznámenie o opakovanej dražbe

05.02.2020 14:10

V zmysle §11 ods. 4. zákona 527/2002 Z.z. o dobrovoľných dražbách v znení nesk. predpisov zverejňujeme Oznámenie o opakovanej dražbe zn. 095/2019 v obci Dolný Štál:

Dražba.pdf (649748)


technical schools