Odvoz odpadovej vody

18.05.2015 12:11

Oznamujeme pre prevádzkovateľov nehnuteľností, ktorí nie sú napojení na kanalizačnú sieť, že odovz odpadovej vody zo žúmp a septikov vykonáva v obci Dolný Štál zmluvný partner CZÉRETRANS,

Službu možno objednať na tel. č. : 0907793688, 0905752536


technical schools