Obvodná zubná ambulancia je znovu v prevádzke

05.10.2011 14:06

Mudr. Aladar Skačáni, obvodný stomatológ pre spádovú oblasť Dolný Štál, Boheľov, Padáň zabezpečuje stomatologickú starostlivosť od 10. okt´bra 2011 v ObZS v Dolnom Štále podľa ordinačnej doby.

pondelok: 14.00 - 18.00

utorok: 08.30 - 12.30

štvrtok: 08.30 - 12.30

 

Objednávanie termínov, alebo  v súrnych a iných individuálnych prípadoch pacienti múžu volaťna t.č.:

031/555 28 15, 0907 986 573, hot-line tel. č. aj cez víkendy: 0905 899 071

 

V čase od 8.00 - 19.00 každý deň v týždni poskytujú stomatologickú zdravotnú starostlivosť aj prvú pomoc vo Veľkom Mederi na Kurtaserskej 30, tel. č. 031/555 28 15.


technical schools