Obmedzenie pohybu

08.04.2020 18:45

OBMEDZENIE POHYBU PO CELEJ KRAJINE, VEĽKÉ OPATRENIA POČAS VEĽKEJ NOCI!!! (8.-13.4.)

z dôvodu konfliktov medzi diskutujúcimi a zdĺhavého načítania stránky nie je povolená diskusia pod týmto príspevkom, a keďže Facebook neumožňuje stránkam (iba skupinám - groups) vypnúť komentovanie, komentáre budú priebežne vymazávané
celé znenie nariadenia: https://www.uvzsr.sk/index.php
Na základe uznesenia Vlády SR a nariadenia hlavného hygienika budú na území Slovenskej republiky platiť mimoriadne opatrenie v podobe obmedzenia pohybu a zákazu vychádzania v termíne od 8. apríla od 00:00 do 13. apríla 23:59 (streda až pondelok).
Toto uznesenie platí aj pre Policajný zbor, ktorý sa ním musí riadiť, nie je to uznesenie, ktoré nariadil Policajný zbor - preto nie je možné zabezpečiť odpovede na vaše otázky ohľadom mimoriadnych opatrení v mene Policajného zboru.
ZAKAZUJE SA
Zhromažďovať sa s inými osobami okrem osôb, ktoré žijú v spoločnej domácnosti
Akýkoľvek pohyb na verejných priestranstvách okrem výnimiek (čítaj ďalej)
VÝNIMKY SA VZŤAHUJÚ NA
Osoby, ktoré pôjdu do a zo zamestnania vrátane podnikatelia, ktorí budú cestovať za výkonom svojej činnosti (vrátane "pendlerov" podľa výnimky 30 km za hranicami SR)
Osoby, ktoré pôjdu na nákup v nevyhnutnom rozsahu na nákup potravín, liekov, drogérie alebo krmiva pre zvieratá
Osoby, ktoré pôjdu zabezpečiť základné potreby pre cudziu osobu (susedská výpomoc, dobrovoľníctvo) v rámci jedného okresu, resp. v rámci územia Bratislavy a Košíc
Osoby, ktoré pôjdu zabezpečiť starostlivosť o deti alebo zvieratá
Osoby, ktoré pôjdu natankovať pohonné hmoty
Osoby, ktoré pôjdu do zdravotníckeho zariadenia za účelom neodkladnej starostlivosti, pričom si bude môcť zobrať sprievod vo forme jednej ďalšej osoby
Osoby, ktoré pôjdu do prírody za účelom pohybu v rámci jedného okresu, resp. v rámci územia Bratislavy a Košíc
Osoby, ktoré pôjdu na pohreb blízkej osoby
Osoby, ktoré pôjdu za účelom starostlivosti o príbuzného, ktorý je na starostlivosť odkázaný v rámci jedného okresu, resp. v rámci územia Bratislavy a Košíc
SPÔSOB KONTROLY A MIMORIADNE NASADENIE POLICAJTOV PO CELOM SLOVENSKU
Policajné hliadky spoločne s príslušníkmi Ozbrojených síl SR budú kontrolovať všetky vozidlá, ktoré budú prechádzať jednotlivými okresmi na diaľniciach a cestách I. a II. triedy
Ak budete prechádzať viacerými okresmi, kontrole sa budete musieť podrobiť opakovane, s čím bude spojené značné zdržanie na komunikáciách, preto naozaj NECESTUJTE medzi okresmi, ak to nie je nevyhnutné a ak sa na vás nevzťahuje jedna z hore uvedených výnimiek
Všetky osoby, aj tie, na ktoré sa vzťahuje jedna z výnimiek, sa pri prejazde okresmi budú musieť preukázať Policajnej hliadke občianskym preukazom
Polícia bude kontrolovať osoby, ktoré sa budú pohybovať na verejných priestranstvách v rámci okresu s cieľom odhalenia osôb, ktoré do daného okresu prišli z iného okresu, a preto je nutné, aby každý, kto opustí svoje bydlisko, mal pri sebe doklad totožnosti - a to platí aj pre všetky osoby nachádzajúce sa vo vozidle
Policajti budú dôkladne kontrolovať dodržanie mimoriadneho opatrenia a karantény a v prípade jej porušenia bude takýmto občanom hroziť sankcia až do výšky 1 659 eur (nenosenie rúška za 1 000 eur)
Ak dôjde ku klamstvu zo strany občana, bude možné si spätne vyhodnotiť jeho pohyb pomocou video záznamu z palubných kamier systému SOITRON a sankcia ho neminie
Policajt na mieste vyhodnocuje každú situáciu individuálne a jeho pokyn je záväzný – v prípade nedodržania opatrení, alebo klamstva, môže auto otočiť a poslať späť domov, prípadne udeliť pokutu
Kamionisti budú mať počas celých sviatkov výnimku na prejazd
ZATVORENÉ OKRESNÉ ÚRADY A ODDELENIA CUDZINECKEJ POLÍCIE
V dňoch 8. apríla a 9. apríla 2020 sa na všetkých okresných úradoch, ich pracoviskách, klientskych centrách, oddeleniach dokladov, odboru poriadkovej polície, klientských centrách MV SR, dopravných inšpektorátoch a oddeleniach cudzineckej polície rušia stránkové hodiny a zakazuje sa vstup verejnosti do týchto priestorov.
Občania, ktorí majú elektronicky objednaný termín na dopravnom inšpektoráte, ktorý spadá do týchto dní, si musia preobjednať nový termín. Odporúčame využívať možnosti elektronického objednania si úkonov evidencie vozidiel.
VŠETKY ĎALŠIE INFORMÁCIE
Čítajte pozorne tento status: https://bit.ly/KORONA-POLICIA
Na uvedenom odkaze nájdete aj tieto informácie:
situáciu na hraničných priechodoch SR
informácie o povinnej štátnej karanténe a o výnimkach
informácie pre Slovákov v zahraničí o situácii v danej krajine
výnimky pre pendlerov z prihraničných oblastí
informácie o vybavovaní dokladov, STK a ďalších úkonov
zoznam všetkých platných mimoriadnych opatrení
ďalšie užitočné odkazy, linky na stránky a kontakty

zdroj: Polícia Slovenskej republiky


technical schools