Objednávky I. polrok

31.03.2011 14:56

 

Číslo objednávky

Megrendelő száma

Dátum vyhotovenia

Kiállítás dátuma

Dodávateľ

 

Kivitelező

Predmet objednávky

 

Megrendelés tárgya

Predpokladaná suma v €

Feltételezett összeg

1/2011

04.01.2011

Verdeo,  s.r.o.

Beňovského 6

Bratislava

 

PP 2000 Kombi – ručný lis na fľaše a plechovky

47,59

2/2011

14.01.2011

SKALARM, s.r.o.

p. Dorkó František

Komárno

 

Údržba EZS v budovách

Obecného úradu v Dolnom Štále

 

3/2011

3.3.2011

Tlačiareň MV SR

Sklabinská 1

P.O.Box 11

Bratislava 35

 

matričné tlačivá:

 

4/2011

 

Kamenárstvo – Balogh

Stará ul. 350/23

930 10

Dolný Štál

 

výmena  poškodených lampášov pri pam. tabúľ obetiam I. a II. SV

 

Zál. 130 €

5/2011

30.3.2011

Peter Tuman – PROTECH

Hlavná 47/22

929 01 Dunajská Streda

 

Projekt na riešenie protipožiarnej bezpečnostnej stavby na akciu „Materská škola, rekonštrukcia-modernizácia“.

 

60 €

6/2011

30.3.2011

Ing. Tomáš Mikuš – LEVEL

Streďanská 2661/49

955 01 Topoľčany

 

spiľovanie ťažko prístupného stromu s použitím horolezeckej techniky v cintoríne Dolný Štál

 

10€/hod,

 0,20 €/km

 


technical schools