Návrh Výročnej správy obce

27.05.2015 11:46

Obec Dolný Štál podľa § 16 ods. 9 Zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení v súlade so Zákonom č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení predkladá Návrh záverečného účtu na verejnú diskusiu.

Vaše pripomienky k preloženému návrhu môžete podať písomne alebo ústne do zápisnice na Obecnom úrade v Dolnom Štále do 11. 6. 2015

 

Stiahnúť VÝROČNÚ SPRÁVU múžete tu. 

 

Zverejnené: 8.6.2015


technical schools