Návrh územného plánu

10.02.2017 09:41

Oznamujeme, že Návrh územného plánu Obce Dolný Štál bol vypracovaný na základe výsledkov prerokovania s dotknutými orgánmi, organizáciami, verejnosťou a podľa upresnených požiadaviek Obce Dolný Štál v decembri 2016.

Celý návrh Územného plánu Obce Dolný Štál v tlačenej forme, ktorá obsahuje textovú (záväznú) a výkresovú časť je pred schválením k nahliadnutiu na Obecnom úrade v Dolnom Štále do 27. februára 2017.


technical schools