Návrh územného plánu - náčrtok návrhu

27.01.2014 15:03

Pripomienky k náčrtku návrhu územnému plánu žiadame odvzdať do 07.02.2014!

Zadanie schválené v roku 2012.

 

 

 

Pozývame obyvateľov obce na prezentáciu návrhu územného plánu, ktorá sa uskutočňuje v kultúrnom stredisku 31. januára (piatok) o 16:30 hod. za účasti spracovateľov.  V rámci prezentácie bude možnosť podať návrhy a pripomienky, ktoré by sa ešte mohli zapracovať do územného plánu pred vyjadrením príslušných orgánov.  

Grafický návrh v priebehu týždňa môžete nahliadnuť 

  • na úradnej tabuli obecného, úradu,
  • na reklamných tabuľách na autobusových zastávkach pri obchode Jednota a pri Základnej škole MK s VJM.
  • na úradnej tabuli pri hasičskej zbrojnici
  • na Komárňanskej ceste na autobusovej zastávke pred mlynom.

 


technical schools