Nakladanie majetkom - výzvy

30.04.2020 07:52

Máme nové výzvy k nakladaniu majetkom : predaj, prenájom:

https://www.dolnystal.eu/sk/povinne-zverejnene-informacie/prevody-nehnutelnosti/


technical schools