Műemlékek és emlékhelyek

2011.03.25 00:08

1. A Szent Márton római katolikus templom a Szent Márton püspöknek felajánlott templom eredetileg gótikus stílusú, és a 15. századból származik. Főoltára klasszicista, Szt. Márton püspök 18. század végi oltárképével. A templom a védett műemléki épületek közé tartozik.

A templom bejáratától balra kialakított kültéri kegyhelyen a márványtábla  Molnár József plébános emlékét őrzi. A falu díszpolgára, Linka Márton adománya 2004-ből.

2. Az Alistáli Mária – szobor vagy Alistáli Madonna az esztergomi Keresztény Múzeum szoborgyűjteményének egyik legkiválóbb darabja.

3. A református templomot 1786 ádventjének első vasárnapján szentelték fel, miután a  küzdelmes éveknek II. József türelmi rendelete véget vetett és újraalakult az alistáli egyház.

 4. A tájház mestergerendájába vésett évszám arról tanúskodik, hogy a nádfedeles házikó 1848-ban épült. Eredeti tulajdonosa Németh Gyula alistáli lakos volt. A tájház látogatói megismerkedhetnek a korra jellemző bútorokkal, mezőgazdasági eszközökkel és a község korabeli okirataival, melyek az itt élő emberek életmódjára, múltjára utalnak.

5. Út menti kereszt. A kőkereszt a padányi út mentén áll, és aránylag jó állapotban található. Szent Márton születésének 1700. évfordulója alkalmából a helyi ECORI polgári társulás a kereszt mellett alakította ki a Via Sancti Martini - Via Insula Magna zarándokút pihenőhelyét.

6. Az I. és II. világháborúban elesettek emlékműve a falu főterén, a templom mögötti területen áll - Nagy János szobrász alkotása

7. Kereszt a templomkertben: keltezés nélküli.

8. Az I. és II. világháborúban elesettek emléktáblái az alistáli temető ravatalozójának falán található. (az I. világháborús emléktábla Balogh Zoltán helyi kőfaragó munkája 2009-ből)

9. Temetői kőkereszt: 1904-ből.

10. Út menti szoborfülkés képoszlop: a főút és a faluba letérő út kereszteződésében áll. Elhelyezésének időpontja ismeretlen.

11. A falu alapításának emlékművét az önkormányzat állíttatta 1992-ben . A tűzoltószertár előtti kis téren lelhető fel. A három község egyesítését jelképező szobor - Ferdics Gábor szobrász alkotása

12. Az önkormányzati alapiskola parkjában emlékfa őrzi a néhai itt tanító pedagógusok neveit.

13. A település fontos fejlődés eseményeit örökíti meg a községi hivatal előtt álló falutörténeti kopjafa. Készítője, Ilka Alfréd adományozta szülőfalujának 2001-ben.

14. Temetői fakereszt: a tőnyei régi temetőben áll a múlt század fordulójáról származik, míg egy másik temetői kereszt 1909 -ből a felistáli temetőben áll.

15. A Mária – hengerműmalom a községben és környékén megtermelt gabonafélék feldolgozására épült 1935-ben.

16. Mátyás király mellszobra 2006-ban készült a Szlovák Kulturális Minisztérium támogatásával, Lipcsey György szobrász műve

17. Szent István kopjafa  - Fő utca, Hídvég - Közadakozásból állíttatta az ECOri Polgári Társulás, alkotója Horváth Róbert alistáli fafaragó

18. Tőnye községrész emlékre - kopjafa - Ilka Alfréd adománya, állítva  2014-ben a tűzoltó szertárnál

19. Az önkéntes tűzoltóság meglakulásának 90. évforudlója alkalmából készült Szt. Flórián szobrot a helyi tűzoltók állították 2015-ben a tűzoltó szertár előtt

20. Az 1946-48-as kitelepítések emlékére készült kopjafa az alistáli temetőben a halottasház mellett szintén Ilka Alfréd munkája. A faafaragó 2016-ban ajűndékozta a községnek

21. Kopjafa az 1848-49-es forradalom és szabadságharc  emlékére - Boda Domokos Közösségi udvarán lett elhelyezve 2018. szeptember 15-én,faragta:  Ilka Alfréd

22. Dr. Boda Domokos emléktáblája a közösségi ház falán - 2018. szeptember 15-én a ház névadó ünnepségén lett elhelyezve

 


technical schools