Miestne dane

14.01.2013 10:29

Miestne dane v roku 2013 - v daňovom priznaní aj daň za psa

Upozorňujeme daňovníkov u ktorých sa nastali zmeny vo vlastníctve nehnuteľností (predaj, kúpa, kolaudácia, stavebné povolenie ...) , zmeny týkajúce sa vlastníctva psa alebo prevádzkovania predajných automatov v ichodniakteľskej prevádzke, že majú povinnosť podať daňové priznanie do 31. januára 2013.

Platné znenie všeobecne záväzného nariadenia: 5  - 2012 o daniach a poplatkoch - úplné.pdf (183,4 kB)

Ostatné zmeny, ktoré sa nastávajú v priebehu roka je daňovník povinný oznámiť na obecnom úrade podľa platných predpisov, najneskoršie do 60 dní.

Daňové priznanie na rok 2013 sa podáva na nových tlačivách !

 


technical schools