Igazgatói pályázat

2020.04.21 12:02

Pontosítva!

Alistál, 2020, április 21- én ,    Ikt. Sz. 253/2020-1

 

Alistál  Község polgármestere Alistál Község képviseletében a Szlovák Köztársaság Nemzeti Tanácsának az Oktatásügyi államigazgatásról és az iskolai önkormányzatokról szóló 2003. évi 596. törvénye 4. paragarafusa és a Közfeladatok ellátásáról szóló 2003. évi 552. törvénye 5. paragrafusa és későbbi módosításaik értelmében a község polgármestere által

p á l y á z a t o t      h i r d e t
i g a z g a t ó i tisztség
betöltésére

az Alistáli Művészeti Alapiskolában

  Kinevezési idő feltételezett kezdete 2020. augusztus 18.

A pályázaton való részvétel alapfeltétele: az adott típusú iskolai intézmény vonatkozásában megkövetelt képzési szint és oktatási szakra vonatkozó szakirányú és pedagógiai alkalmasság a 2020 évi 1. sz. oktatásügyi minisztériumi rendelet és a vele összefüggő törvônyek ôs előírások (596/2003 sz. iskolaügyi törvény, 138/2009 sz. törvôny a pedagógus alkalmazottakról …) értelmében, amely meghatározza a pedagógiai és szakvégzettségű alkalmazottak egyes kategóriáira vonatkozó szakmai és személyi követelményeket.

 Egyéb kritériumok és követelmények:

 1. legalább 5 éves pedagógiai gyakorlat,
 2. büntetlen előélet ,
 3. egészségi alkalmasság,
 4. a szlovák és a magyar nyelv ismerete,
 5. a művészeti alapiskola fejlesztésére kidolgozott saját fejlesztési elképzelések,
 6. vezetői képesség,
 7. felhasználói számítógépes ismeretek

Az írásbeli jelentkezőlap mellékletei:  

 1. szakmai önéletrajz, (feltöltve a jelentkező alapvető személyiségi tulajdonságaival, speciális képzettségével, publikációs, szerzői, előadói, egyéb művészi tevékenységével)
 2. a legmagasabb végzettséget igazoló okirat hitelesített fénymásolata, a szakmai minősítést igazoló okiratok és egyéb végzettséget igazoló okiratok másolata,
 3. 3 hónapnál nem régebbi keltezésű hatósági erkölcsi bizonyítvány,
 4. igazolás a pedagógiai szakmai gyakorlatról,
 5. a művészeti alapiskola fejlesztési koncepciójavaslata,
 6. orvosi igazolás a mentális és fizikai egészségi alkalmasságról,
 7. beleegyezési nyilatkozat a pályázó személyi adatainak felhasználásához a pályázati időszak alatt a személyi adatok védelméről szóló 2018. évi 18. törvény értelmében

            A pályázat benyújtásának határideje a szükséges mellékletekkel 2020. május 23. Kérjük a pályázatot a pályázat részeként benyújtandó okiratokkal együtt, lezárt borítékban postázni é -  a borítékon feltüntetni:

 „ Výberové konanie ZUŠ 2020- neotváraťés az  Obecný úrad Dolný Štál ul. Mateja Korvína č. 676/2, Tomáš Horváth, starosta, 930 10 Dolný Štál címre, vagy személyesen benyújtani az Alistáli Községi Hivatal iktatójába 2020. május 23-ig, 11:00 óráig.

A meghatározott pályázati feltételeket teljesítő jelentkezőket a pályázat időpontjáról és helyszínéről írásban értesítjük.

 

                                                          

Horváth Tamás

Alistál Község polgármestere s.k.


 


technical schools