Helytörténeti pályázat

2011.12.21 08:00

Múlt és jövő

pályázat

 

Az Alistáli Önkormányzat mellett működő kultúrbizottság irodalmi és történelmi pályázatot hirdet Múlt és jövő címmel.

Községünk életéről és múltjáról már több kiadvány megjelent, de még mindig vannak olyan időszakok a múltból, amelyek feltárásra, feldolgozásra szorulnak. Ezért szeretnénk lehetőséget adni falunk lakosságának, hogy a gyűjtő munkálatokba bekapcsolódjanak, hogy munkáik által betekintést nyerhessünk a múltba. Közös jövőnket tovább kell építeni, és le kell törölni a port azokról az emlékekről, melyek bennünk élnek. A Múlt és jövő pályázatunkkal szeretnénk hozzájárulni ahhoz, hogy a mai fiatalsággal megismertessük történelmünk feledésbe merült részleteit, és letegyük az új kezdet alapjait. Azt az alapot, mely nemzeteink közös keresztény értékrendjén, hazaszeretetén és szabadságszeretetén alapul.

Olyan írásos tanulmányokat várunk, melyben feltárulnak Alistál lakosainak szokásai, mindennapi élete, hiteles, igaz történetek, melyek tükrében betekintést nyerhetünk őseink életébe. A művek érinthetnek különböző területeket (sport, kultúra, közélet, hagyományok), de szívesen veszünk aforizmákat, mulatságos vagy tragikus élettörténeteket. A pályamunkák készülhetnek elbeszélés, novella, vagy akár interjú formájában is. A lehetőségek tárháza igen gazdag.

A pályázat második témája Alistál jövőképe. Ebbe a kategóriába azon munkákat várjuk, melyben inkább a fantázia, elképzelések és tervek játszanak nagy szerepet. Milyennek szeretnénk látni községünket? Célunk, hogy ezáltal felmérjük az igényeket, lehetőségeket, hogy ilyen módon is bevonjuk a falu lakosságát a tervezésbe, falufejlesztésbe, Alistál új arculatának kialakításába.

Beküldési határidő: 2012. március 1.

A pályázati anyagok értékelése: március 15.

Fődíj: egy laptop

Formai, kidolgozásbeli lehetőségek:

Pályázatunk címében is jeleztük, hogy történelmi és irodalmi pályázatot együtt hirdetünk meg. A pályamunkák elbírálásánál azt jutalmazzuk, aki valamilyen új, kreatív ötlettel tud előállni. Például: novella írásával, a korszakba helyezkedve személyes élményként leírt munkával, interjúkészítéssel, korabeli versek, krónikák, szépirodalmi munkák gyűjteményén keresztül bemutatott munkával... stb. Célunk a pályázattal tehát nem a már iskolában elsajátított történelmi tények összefoglalása (bár megfelelően új megközelítéssel az ilyen pályamunkákat is nagyon szívesen vesszük), hanem a témákkal kapcsolatos új megközelítések, új összefüggések, érdekes új szemszögek bemutatása.

 Múlt és jövő pályázat témái.

1. Múltunkról a jelennek

2. Alistál jövőképe

Pályázat kategóriák:

1. írásos tanulmány Alistálról

2. power pointos prezentáció

Formai követelmények, feltételek:

Legfeljebb 20 000 karakter (szóközökkel), vagy legfeljebb 3000 szó, kb. 6-8 A4-es oldal ("Times New Roman" betűtípussal, másfeles sorközökkel, 12-es betűmérettel). Az esetleges egyéb illusztrációk (képek, térképek, grafikonok stb.), illetve a kötelező forrásmegjelölés ezen a terjedelmen felül értendőek.

Az alkotások leadásához a pályázat kiírója egyforma borítékokat biztosít, melyekre egységesen rá van nyomtatva, hogy „Múlt és jövő pályázat – nem kibontandó.”


Kérjük az alkotásokra mindenképpen feltüntetni a mű címét. Az alkotó nevét és életkorát, lakcímét, elérhetőségeit (telefonszám, e-mail cím): - a borítékon belül, egy kisebb zárt borítékban kérjük mellékelni, mely csak az elbírálás után kerül kibontásra.

Power Point prezentáció esetén a munka időtartama max.15 perc. Az alkotó nevét, címét és elérhetőségeit itt is zárt borítékba kérjük mellékelni.

Csatlakozzanak minél nagyobb számban, hogy minél többet tudhassunk meg községünkről. Jó munkát és sok sikert!


technical schools