Chránené pracovisko

23.10.2018 15:14

Hľadáme potenciálnych záujemcov na obsadenie miesta v chránenej dielni v miestnom hospodárstve

Podmienka: znížená pracovná schopnosť

Záujemcovia môžu podať žiadosť a profesijný životopis na adr. Obecný úrad Dolný Štál, Ul. Mateja Korvína 676/2

Informácie: 0918503991


technical schools