Chov psov

14.03.2013 10:31

Priestupky chovateľov psov

Upozorňujeme vlastníkov, že v zmysle § 7 ods. 2 písm. d), e)  Zákona 282/2002 Zb. ktorým sa upravujú niektoré podmienky držania psov PRIESTUPKU sa dopustí ten, kto evidenčnou známkou nepreukáže totožnosť psa a nerešpektuje zákaz voľného pohybu psa.

Priestupku sa dopustí aj ten, kto neohlási stratenie evidenčnej známky.

Tomu, kto dopustil priestupku obec ukladá pokutu 16,60 - 166 €, pri opakovanom porušení zákona aj v dvojnásobnej  výške.

 


technical schools