Budujeme CENTRUM INTEGROVANEJ ZDRAVOTNEJ STAROSTLIVOSTI

30.01.2020 08:53

Z prostriedkov Európskej Únie - z Európskeho fondu regionálneho rozvoja, prostredníctvom výzvy Ministerstva pôdohospodársta a rozvoja vidieka a Ministerstva zdravotníctva SR   budujeme centrum integrovanej zdravotnej starostlivosti v našej obci.

Podľa úspešného projektu našej obce sa začínali práce v zastarelej budove zdravotného strediska  v januári 2020 .

Cieľom projektu je vytvorenie koordinovaného súboru zdravotníckych služieb pomocu ľudských zdrojov, technológií a infraštruktúry, prostredníctvom ktorých je integrovaným spôsobom zabezpečená a poskytovaná integrovaná starostlivosť občanom v spádovej oblasti (Dolný Štál, Padáň, Boheľov).

Realizácia projektu bude zahŕňať aktivity:

- Rekonštrukcia, prístavba a stavebné úpravy vnútorných a vonkajších priestorov existujúceho objektu

- zbaezpečenie materiálno-technického vybavenia

- dodávka zdravotníckej techniky, zariadenia a vybavenia

- budovanie a modernizácia IKT infraštruktúry

- budovanie bezbariérových prístupov

- oaptrenie na zvýšenie energetickej hospodárnosti objektu

 

 


technical schools