Areál pre spracovanie obilia - oznámenie na úseku ochrany životného prostredia

16.03.2016 15:51

Navrhovateľ: QUESTER s.r.o.

Oznámenie o zmene navrhovanej činnosti je zverejnené na webovom sídle:

https://enviroportal.sk/sk/eia/detail/areal-pre-spracovanie-skladovanie-obilia-zmena-c-1-

 


technical schools