3/2016 - zámer prenájmu

26.08.2016 09:58

Vyhlásenie zámeru

 

Obec Dolný Štál vyhlasuje zámer prenájmu miestností o 30m2 v starej budove OcU pod s.č. 56 na ul. Hlavná parc. č. 474/4 v k.ú. Dolný Štál na podnikateľské účely.

Cenové ponuky záujemcov žiadame zaslať na Obecný úrad v Dolnom Štále do 15.09.2016.

Upozorňujeme záujemcov, že obec môže svoj zámer zrušiť v prípade, že ani jeden z návrhov neprijíma.


technical schools