Az információk hozzáférhetősége

Az információszerzés helye, ideje és módja, információ afelől, hogy hol lehet kérvényt, keresetet, indítványt, panaszt vagy egyéb beadványt benyújtani.

a) Kötelezően nyilvános információkat  a SZNT 211/2000 sz. törvény hatályos változatával összhangban, amelyek a nyilvánosság részére kérvényezés nélkül hozzáférhetők, a további aloldalakon közöljük:

Hosszú távú tervdokumentumok
Számlák
Szerződések
Vagyoni dolgok
Megrendelők
Költségvetés, éves zárás
Természetvédelem
Helyi érvényű rendeletek

 

b) Kérvényezésre hozzáférhető információk:

Minden jogi vagy természetes személy kérvényezheti az információkhoz való szabad hozzáférésről szóló többször módosított Tt. 211/2000. sz. törvénnyel összhangban Alistál Községnél mint köteles személynél az információhoz való hozzáférést. Kérvényt, indítványt vagy panaszt 

- zóban, írásban (a községi hivatal iktatójába vagy postán) : Obecný úrad Dolný Štál, Ul. Mateja Korvína 676/2, 930 10 Dolný Štál,

- faxon 031 590 27 45,

- elektronikus postán. podatelna@dolnystal.sk,

illetve más technikailag kivitelezhető módon lehet benyújtani az információkhoz való szabad hozzáférésről szóló törvénnyel összhangban.

 

Az információközlés díja:

Fénymásolat ... 0,10 euró/oldal

CD adathordozó ... 1 eur´/CD

Postázott információ - valós postadíj magasságában

E-mail- ben vagy a kérvényező saját adathordozójának használatával - ingyenes

Letöltehető kérvény: infotorveny - kerveny.doc (37376)

 

 


technical schools