Jóváhagyásra javasolt helyi érvényű rendeletek, önkormányzati szabályzatok

7-2013  iskolák finanszírozása 2014-ben .pdf (284888)

A község rendeleteit vagy költségvetési javaslatát, melyekről az önkormányzat tárgyal, 15 nappal az önkormányzat ülése előtt közöljük a községi hivatal tábláján és a falu honlapján. A közlés napjával telni kezd az a 10 napos határidő, mely alatt mind a fizikai és a jogi személyek véleményezhetik a rendeletet. A véleményezés történhet írásban, elektronikus formában, vagy szóban jegyzőkönyvbe a községi hivatalban. A javaslat lehet szövegmódosítás, kihagyás, kiegészítés, pontosítás.

Egyéb formában tett észrevételeket a rendelethozó nem köteles figyelembe venni, főképp, ha azok nincsenek kellőképp indokolva.

(369/1990 sz. önkormányzati törvény)


 


technical schools